Στις 25 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσουν νέα τραπεζογραμμάτια των 20 ευρώ γνωστοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε ανακοίνωσή με την οποία ενημερώνει ότι «το πρώτο εξάμηνο του 2015 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία συνολικά 454.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια (χαρτονομίσματα) ευρώ -σημειώθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 10,5% συγκριτικά με το δεύτερο εξάμηνο του 2014, αν και ο αριθμός αυτός παραμένει υψηλότερος συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2014».

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων εξακολουθεί να παραμένει πολύ μικρός σε σχέση με τον αυξανόμενο αριθμό των γνήσιων τραπεζογραμματίων που βρίσκονται σε κυκλοφορία (πάνω από 17 δισεκατομμύρια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015).

Από τότε που εκδόθηκε η πρώτη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ, τα μέλη του Ευρωσυστήματος – δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ – παροτρύνουν τους πολίτες να ελέγχουν προσεκτικά τα τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν. Είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς τα γνήσια τραπεζογραμμάτια χάρη στην απλή μέθοδο των τριών ελέγχων («έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία») που περιγράφεται στην ενότητα του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ για το ευρώ και στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος.

Εάν υποπτεύεται κάποιος ότι έχει λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο, μπορεί να το συγκρίνει απευθείας με ένα τραπεζογραμμάτιο το οποίο είναι αποδεδειγμένα γνήσιο. Εφόσον οι υποψίες αποδειχθούν βάσιμες, θα πρέπει να ειδοποιήσει είτε την αστυνομία είτε – σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο – την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα.

Το Ευρωσύστημα στηρίζει τις διωκτικές αρχές στον αγώνα τους κατά της παραχάραξης και της κιβδηλείας του νομίσματος. Στο πρώτο εξάμηνο του 2015, τα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 50 ευρώ εξακολούθησαν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2014, το ποσοστό των πλαστών τραπεζογραμματίων των 20 ευρώ μειώθηκε ελαφρά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 50 ευρώ αυξήθηκε. Οι δύο αυτές ονομαστικές αξίες αντιστοιχούσαν μαζί στο 86% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων.

Πηγή: http://www.agronews.gr